ژنوتایپینگ ویروسهای برونشیت عفونی جوجه های گوشتی (ایران ۲۰۱۵-۲۰۱۶)

ژنوتایپینگ ویروسهای برونشیت عفونی جوجه های گوشتی (ایران 2015-2016)

گردآورندگان : 

فاطمه غلامی، وحید کریمی، آرش قلیانچی لنگرودی، مسعود هاشم زاده، مهدی وصفی مرندی

1) گروه بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2) گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
3) گروه تحقیقات و تولید واکسن های ویروسی طیور، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

(لینک دانلود در پایین صفحه)

برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید