فرمولاسیون خوراک برای کاهش دفع N و آمونیاک

این مقاله ی مروری، روی کاهش انتشار نیتروژن (N) و بخار آمونیاک از کود (فضولات) طیور از طریق بهبود قابلیت هضم آمینواسید و مکمل آنزیمی تمرکز دارد. فناوری های (تکنیک های) مناسب فرآوری (عمل‌آوری) خوراک، تغذیه ی مرحله ای و به حداقل رساندن پسماند خوراک و آب می توانند به کاهش جزئی انتشار نیتروژن و آمونیاک کمک کنند. با استفاده از بهبود (اصلاح) فرمولاسیون خوراک از طریق مواد مغذی موجود در ترکیبات، کاهش سطوح پروتئین خام (CP) و افزودن آمینواسیدهای مصنوعی می توان آلودگی زیست‌محیطی را کاهش داد. استفاده از قابلیت هضم آمینواسیدها و پروتئین خام می تواند دفع نیتروژن را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و با استفاده از مکمل آنزیمی در جیره ی غذایی جوجه های گوشتی می توان به یک افزایش ۲۵ درصدی در هضم نیتروژن دست یافت. قابلیت هضم را می توان با دو روش اندازه گیری کرد ازجمله: قابلیت هضم آمینواسیدهای موجود در ایلئوم و...

Avian pathology

به همراه فایل پیوست، لینک و ذکر منبع مقاله.

پاستورلوز

اصطلاح پاستورلوز پرندگان، به چند نوع بیماری عفونی حاصل از چندین
باکتری که ارتباط چندانی با هم ندارند اطلاق میگردد ...

تولک بری گله های مرغ مادر

هدف فیزیولوژیک: ترمیم دستگاه تولید
مثل پرنده
هدف اقتصادی: نگهداری بیشتر گله و تنظیم تولید برای عرضه جوجه در
زمانهای مناسب

ژنوتایپینگ ویروسهای برونشیت عفونی جوجه های گوشتی (ایران ۲۰۱۵-۲۰۱۶)

بیماری برونشیت عفونی طیور به عنوان یک بیماری مهم ویروسی در سراسر جهان در نظر گرفته می شود. ژنوتایپینگ بر اساس ...