آموزش

لینک های آموزشی در این صفحه قرار خواهد گرفت

1- اتوماسیون اداری چارگون

     دریافت فیلم های آموزش کاربری نرم افزار اتوماسیون چارگون نسخه 5 (زاگرس). از اینجا یا اینجا دریافت و مشاهده فرمایید.

2- پرتال فیلم های آموزشی در دست تهیه میباشد.

 

 

***

3- تقویم آموزش آنلاین راهکاران سیستم 

 

ردیف

ماژول

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

روز

ساعات برگزاری

لینک ورود به کلاس مجازی

لینک ورود به شبیه ساز ماژول

1

جبران خدمات

99/05/11

99/05/25

روزهای زوج

12-9

اینجا

اینجا

2

انبار

99/05/11

99/06/01

روزهای زوج

12-9

اینجا

اینجا

3

بهای تمام شده

99/05/13

99/06/10

روزهای زوج

20:30  17:30

 

 

4

دفتر کل

99/05/19

99/06/04

یکشنبه - سه شنبه

16-13

اینجا

اینجا

5

دریافت و پرداخت

99/05/20

99/06/01

روزهای زوج

16-13

اینجا

اینجا

6

مدیریت دارایی 

99/06/02

99/06/25

یکشنبه - سه شنبه

16-13

اینجا

اینجا

7

کارگزینی

99/06/22

99/06/29

روزهای زوج

16-13

 

 

8

تدارکات

99/05/19

99/05/26

یکشنبه - سه شنبه

12-9

اینجا

اینجا

9

فروش داخلی

99/06/17

99/06/29

روزهای زوج

12-9

اینجا

اینجا

 

 

** روش دسترسی به محتوای آموزشی را از واحد فناوری اطلاعات ماهان بخواهید