فرم ها

جذب و تامین نیروی انسانی


نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی های یک سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است.ارائه محصولات و خدمات متمایز و با کیفیت،کاهش هزینه ها، خلاقیت، نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای برخورداری از منابع انسانی کیفی و دانشی است، از این رو استراتژی کسب و کار سازمان های امروزی ضرورتا" بر روی منابع انسانی متمرکز شده است . پرسنل هر سازمان نقشی ...

ثبت ایده و مقاله


شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد در راستای شناسایی، ارتباط دوسویه با جامعه علمی و فنی کشور، ایفای مسئولیت های اجتماعی، حمایت از نخبگان، رفع موانع تولید و حرکت به سمت تولید با ضایعات صفر، ایده ها و مقالات ارائه شده در فرم زیر را بررسی نموده و بهترین ایده و مقاله ها را حمایت نماید.