معرفی

معرفی مجتمع تولیدگوشت مرغ ماهان


شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان از شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی می باشد .