علل زیادی برای لنگش وجود دارد که به ۳ دسته تقسیم می شوند الف-عوامل بیمای زا ب-عوامل تغذیه ای ج-عوامل پرورشی و مدیریتی

الف_عوامل بیماری زا به دو دسته ویروسی و باکتریایی تقسیم می شوند که معمولا موجب عفونت مفاصل می شوند و خیلی شیوع ندارند.

ب_عوامل تغذیه ای که بسیار شایع هستند و اغلب موارد را شامل می شوند که به ترتیب فراوانی و علت شیوع به شرح زیر است:۱_عدم تعادل کلسیم به فسفر مهمترین عامل است که معمولا در مواردیکه مرغداران با استفاده از کنسانتره دان میسازند اتفاق می افتد.  ۲_کیفیت نامناسب فسفات. ۳-عدم میکس درست دان ۴_عدم یکنواختی دان: دان اگر ریز و درشت باشد، معمولا مرغها قسمت درشت را میخورندو قسمت های آردی که شامل اسیدهای آمینه و املاح مدنی و فسفات است به جای می ماند.

ج-عوامل پرورشی و مدیریتی:۱-کافی نبودن تعداد دانخوری و آبخوری و یا کمبود فضای دانخوری ۲- عدم رعایت تراکم ۳- تهویه نامناسب و کمبود هوای تازه و کافی.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه

مدیریت صحیح تغذیه شامل چه ویژگیهایی است؟

مدیریت صحیح تغذیه شامل چه ویژگیهایی است؟