ابزارها و نرم افزارهای مورد نیاز

ابزارها و نرم افزارهای مورد نیاز

1- Google Meet

برای دریافت برنامه Google Meet (استفاده در تلفن های همراه) از لینک های زیر استفاده نمایید

دانلود از کافه بازار
دانلود از Google Play
دانلود از App Store

----

2- اتوماسیون همراه چارگون

  ابتدا نرم افزارهای دیدگاه همراه و سپس مکاتبات از طریق این لینک دریافت و نصب گردد.  سپس بعد از باز نمودن نرم افزار دیدگاه همراه، با اسکن این QRCode و یا  آدرس  85.133.232.2 و استفاده از نام کاربری و رمز عبور، ابتدا  وارد نرم افزار دیدگاه و سپس مکاتبات شوید.

فایل راهنمای کاربری نرم افزار را نیز از این لینک دریافت نمایید.