لینک ها

1- لینک حضور در جلسات ماهان

         1- برای حضور در جلسات، از این لینک  و یا کد fvdtanwgmp در نرم افزار Google Meet استفاده نمایید. (لینک دریافت)

        2- دستور العمل حضور در جلسات مجازی (ویدیو کنفرانس با دفتر تهران) را میتوانید از این لینک دریافت فرمایید.

2- اتوماسیون اداری چارگون

        1- برای استفاده از اتوماسیون اداری چارگون (تحت وب) از این لینک استفاده نمایید. (آموزش)

       2- آدرس اتوماسیون اداری چارگون نسخه 5 عبارتست از: didgah.e-mahan.ir

       3- برای استفاده از اتوماسیون همراه چارگون (بر روی تلفن های همراه و یا تبلت ها) ابتدا سایت شرکت را بر روی موبایل یا تبلت خود باز نموده و سپس از این لینک استفاده نمایید.

 

 3- دسترسی به سامانه های راهکاران از مجموعه همکاران سیستم 

 

 4- کد دسترسی به اتوماسیون همراه

 

 

5- دسترسی دور کاری

        1-  این لینک 

       2- SIP