لینک ها

1- لینک حضور در جلسات ماهان

برای حضور در جلسات، از این لینک  و یا کد ntaomcmrre در نرم افزار Google Meet استفاده نمایید. (لینک دریافت)

-----

2- اتوماسیون اداری چارگون

        1- برای استفاده از اتوماسیون اداری چارگون (تحت وب) از این لینک و یا این لینک استفاده نمایید.

        2- برای استفاده از اتوماسیون همراه چارگون (بر روی تلفن های همراه و یا تبلت ها) ابتدا سایت شرکت را بر روی موبایل یا تبلت خود باز نموده و سپس از این لینک استفاده نمایید.