لینک ها

1- لینک حضور در جلسات ماهان

1- برای حضور در جلسات، از این لینک و یا کد fvdtanwgmp در نرم افزار Google Meet استفاده نمایید. 

 

2- اتوماسیون اداری چارگون

1- برای استفاده از اتوماسیون اداری چارگون از لینک های (سرور اول) یا (سرور دوم) استفاده نمایید. (آموزش)

2- آدرس اتوماسیون اداری چارگون نسخه 5 عبارتست از: didgah.e-mahan.ir 

 

3- دسترسی به سامانه های راهکاران از مجموعه همکاران سیستم

برای استفاده از راهکاران از این لینک استفاده نمایید.

                                                       

4- کارتابل حضور و غیاب آنلاین کارکنان

1- این لینک (دفتر تهران)

2- این لینک (سایر مراکز)

3- این لینک (از دستگاه های همراه شامل موبایل و ...)