لینک ها

لینک های دسترسی

1- برای حضور در جلسات، از کد fvdtanwgmp  (یا این لینک) در نرم افزار Google Meet استفاده نمایید. (لینک دریافت)

2- دستور العمل حضور در جلسات مجازی (ویدیو کنفرانس با دفتر تهران) را میتوانید از این لینک دریافت فرمایید.

        1- برای استفاده از اتوماسیون اداری چارگون (تحت وب) از این لینک استفاده نمایید. (آموزش)

       2- آدرس اتوماسیون اداری چارگون نسخه 5 عبارتست از: didgah.e-mahan.ir

       3- برای استفاده از اتوماسیون همراه چارگون (بر روی تلفن های همراه و یا تبلت ها) ابتدا سایت شرکت را بر روی موبایل یا تبلت خود باز نموده و سپس از این لینک استفاده نمایید.

        1-  این لینک (دفتر تهران)

        2-  این لینک (سایر مراکز)

       3-  این لینک (از دستگاه های همراه شامل موبایل و ...)

        1-  این لینک 

       2- SIP