اطلاعیه خبری

اخذ گواهینامه En iso 9001:2015

اخذ گواهینامه En iso 9001:2015

اشتراک گذاری این مطلب

اخذ گواهینامه مطابق با روش های اجرایی tuv austria cert 

در پیروی از استاندارد بالا سیستم مدیریت را برای دامنه کاربرد تشریح شده در تولید جوجه های یک روزه گوشتی به کار می رود.

تصاویر مرتبط