بازدید دکتر شریعتی از فارم های منطقه ساری شرکت مرغ ماهان

بازدید دکتر شریعتی از فارم های منطقه ساری شرکت مرغ ماهان

به گزارش روابط عمومی دکتر شریعتی مدیرعامل شرکت مرغ ماهان بهمراه معاونت تولید و مشاور اجرایی مجموعه طی سفری دو روزه به ساری از فارم های این منطقه بازدید و طی برگزاری جلسه ای با مسئولین و نیروهای ستادی و تولیدی آن منطقه ضمن تشکر از زحمات پرسنل واحد ساری برخی مسائل و مشکلات این منطقه را مورد بررسی قرار دادند.