بازدید مدیرعامل شرکت ماهان از مجتمع زرین کشت زرندیه

بازدید مدیرعامل شرکت ماهان از مجتمع زرین کشت زرندیه

به گزارش روابط عمومی دکتر شریعتی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ بهمراه معاونت تولید و رئیس خدمات مشتریان مجموعه از مجتمع زرین کشت زرندیه در منطقه «فشافویه» واقع در جنوب غرب تهران جهت بررسی پرورش مرغ گوشتی بازدید کردند.