اطلاعیه خبری

برگزاری دوره کلاس های تعالی سازمانی

برگزاری دوره کلاس های تعالی سازمانی

اشتراک گذاری این مطلب

کلاس های تعالی سازمانی که هدف آن خود ارزیابی از طریق یافتن نقاط قوت و نقاط بهبود با تدریس جناب آقای حدادی نژاد در محل ساختمان مرکزی مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در تهران به صورت حضوری برای کارکنان شاغل در ستاد و به صورت برخط برای شاغلین در فارم ها برگزار گردید.