اطلاعیه خبری

تقسیم سود زماهان

اشتراک گذاری این مطلب

تقسیم سود زماهان

به گزارش روابط عمومی شرکت گوشت مرغ ماهان: مطابق آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در سامانه کدال ، مجمع در روز و ساعت مقرر برگزار شد.

 این جلسه به‌علت شیوع بیماری کرونا (کووید19) حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماري کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار بصورت پخش زنده و برخط از طریق سایت رسمی ماهان ، با حضور 87% سهامداران به حد نصاب رسید و رسمیت قانونی یافت و با حضور هیئت رئیسه و بازرس قانونی شرکت مجمع برگزار شد. و موارد ذیل مطابق دستور جلسه ابلاغی مورد بررسی هیئت رئیسه مجمع قرار گرفت :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرسقانونی.

تصویب صورت‌های سال مالی منتهیبه 1400/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار.

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.

تعیین پاداش هیئت مدیره.

اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و سایر موارد

صورت‌های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال 1400 بررسی و تأیید شد.

- حاضرين در جلسه مجمع عمومي:

اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سازمان اقتصادي كوثر

250.000

- %

شركت سرمایه گذاري كشاورزي كوثر

954.033.962

84.4 %

شركت گروه سرمایه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر

1130

- %

شركت مرغ مادر دیزباد

1130

- %

شركت مرغک

1130

- %

جمع

1.130.000.000

- %

                                                                     

- اعضای هيئت رئيسه:

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقاي محمد صادق واعظی به عنوان ریيس مجمع

آقاي محمد ایرانشاهي به عنوان ناظر مجمع

آقاي ناصر امیدوار به عنوان ناظر مجمع

آقاي رحمن محمدي به عنوان منشي مجمع

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت گردید و مدیرعامل شرکت توضیحات تکمیلی را برای سهامداران ارائه نمودند سپس دکتر محمدی گزارش مشروح و مبسوطی درخصوص عملکرد یکساله شرکت به تفکیک اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی را به سمع و نظر مجمع رساند.

مصوبات مجمع عبارتند از:

* گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب واقع شد.

* پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/09/30، بررسی و با توجه به تکالیف مقرر، مورد تصویب واقع شد.

- مجمع تصویب نمود به ازاء هر سهم مبلغ 500 ریال و جمعاً مبلغ 565.000 میلیون ریال سود سهام مصوب سال 1400 بین سهامداران تقسیم گردد.

* موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و همچنین علی­البدل برای سال مالی منتهی به 1401/09/30 انتخاب گردید و مقرر شد حق­الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مطابق نرخ­های معمول حسابرسی و باستناد قرارداد فی­مابین پرداخت گردد.

* روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ایران جهت درج آگهی­ های شرکت تعیین گردید.

* پاداش اعضاء هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/09/30 مبلغ2.000میلیون ریال به صورت نا خالص تعیین و مقرر گردید با هماهنگی سهامدار عمده نسبت به پرداخت آن به اعضاء هیئت مدیرع اقدام گردد.

مقرر گردید حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/09/30ريال،ماهیانه مبلغ 24میلیون ریال به صورت ناخالص به ازای تشکیل حداقل دو جلسه در ماه و با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های سهامدار عمده پرداخت گردد.

* کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده است، قرائت و پس از بحث و بررسی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. ضمناً سؤالات مطروحه توسط سهامداران که از طریق سامانه اینترنتی معرفی شده و همچنین به صورت حضوری مطرح و توسط هیئت رئیسه قرائت و متعاقباً پاسخ مناسب از سوی مدیرعامل ارائه گردید.

تصاویر مرتبط