اطلاعیه خبری
داغ

جلسه هماهنگی جهت پیاده سازی سامانه ERP (هوشمند سازی)

جلسه هماهنگی جهت پیاده سازی سامانه ERP (هوشمند سازی)

اشتراک گذاری این مطلب

به گزارش روابط عمومی مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در روز شنبه مورخ 1403/03/26 جلسه هماهنگی جهت پیاده سازی سامانه  ERP(هوشمند سازی) با حضور جناب آقای مهندس رام برزین مدیرعامل محترم شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان و آقایان دکتر تهرانی معاونت بازرگانی، مهندس پاک نیا معاونت امور مالی اداری، مهندس مصطفی رئیس آمار و فناوری و اطلاعات، مهندس روحی سرا کارشناس فناوری و اطلاعات و نمایندگان کانون مرکز تحقیقات کوثر آقایان یار آقایی و حیدری در محل دفتر مدیرعامل، با سخنرانی جناب مهندس رام برزین در خصوص اهمیت موضوع و فواید آن آغاز گردید.
 

جناب آقای مهندس رام برزین از تجارب خود در سامانه مذکور که در شرکت زربال و دیزباد را نیز داشته اند، پرداختند همچنین ایشان بازگو نمودند که با اجرای برنامه ERP و ایجاد شفافیت در امور جاری شرکت اقدامی موثر در خصوص موارد مطروحه با این برنامه برداشته شود. 
 

سپس آقایان یار آقایی و حیدری با توجه به تجربه پیاده سازی در شرکت زربال، این وعده را دادند که در اسرع وقت جهت پیاده سازی سامانه مذکور در شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان جلسات متعدد تشکیل و نفراتی در این راستا در شرکت مستقر گردد، سپس دو طرف به تبادل نظر پرداخته و در پایان جناب آقای مهندس رام برزین به هر دو طرف تاکید نمودند تمام تلاش خود را در راه پیاده سازی این سامانه به کارگیرند.

تصاویر مرتبط