اجتماعی

دستاوردهای شرکت ماهان در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی در بخش منابع انسانی

دستاوردهای شرکت ماهان در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی در بخش منابع انسانی

اشتراک گذاری این مطلب

دستاوردهای شرکت ماهان در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی در بخش منابع انسانی

***

جناب آقای عسکری برداشت خود را از بیانیه گام دوم انقلاب بطور مختصر توضیح دهید؟

بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری حاوی دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته و توصیه های اساسی به ملت عزیز ایران و بویژه جوانان به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی و رقم زدن فصل جدیدی در زندگی جمهوری اسلامی با سرمایه انسانیمستعد و کارآمد و زیر بنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی (بعنوان مهمترین ظرفیت امید بخش کشور) می باشد که محورهای مهم در حوزه منابع انسانی و همگام با مدیریت جهادی عبارتند از : 1- علم و پژوهش ، 2- به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی ، 3- سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور ، 4-افزایش چشمگیر مسئولیت و تقارن در فضای عمومی جامعه ، 5- توجه به جوانان بعنوان محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی ، 6-ضرورت پرداختن به جهاد علمی ، 7-برجسته کردن ارزشهای معنوی درخود و جامعه، 8- توجه ویژه به اقتصاد و مبارزه با فساد .

در راستای عملیاتی نمودن بندهای فوق چه اقداماتی در شرکت صورت پذیرفته است؟

- باتوجه به اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان و قطع همکاری تعداد قابل توجهی از مدیران شرکت و یا انتقال بعضی از مدیران به سایر شرکت‌های گروه، شرکت را برآن داشت تا کلیه مدیران منتخب از همکاران و کارشناسان موجود در مجموعه بکارگیری گردد، علیرغم افزایش حجم کار و فعالیت شرکت و کاهش قابل توجهی از مدیران ، نه تنها وقفه ای در انجام امور صورت نپذیرفت بلکه در بخشهای مختلف شاهد دستاوردهایی بالاتر از انتظار در شرکت ماهان بوده‌ایم ، که به نوعی در دل آن عدالت ، مدیریت جهادی ، برقراری نظام جانشین پروری و جوان گرایی مشهود است.

 

 

- افزایش جلسات هیئت مدیره و مصوبات آن ، تشکیل کمیته های تخصصی در بخشهای مختلف نیز از مصادیق افزایش مشارکت و ارائه خدمات پس از فروش و محصولات با کیفیت بالا در بازار نیز از مصادیق مسابقه خدمت رسانی به مشتریان است.

 

-رشد میزان آموزش در سال گذشته بیانگر توجه شرکت به جهاد علمی و آموزش منابع انسانی است.  

 

 - رشد سود آوری با کیفیت ، ورود به بازار سرمایه به تبع آن شفاف سازی، رویکرد تنوع فعالیت و محصول ، تلاش برای نفوذ و توسعه سهم بازار، نیز بیانگر رویکرد شرکت به انجام فعالیتهای اقتصادی و مبارزه با فساد احتمالی است.

 

 

  • نکته آخر توجه به آموزش و یادگیری در سطوح مختلف و بالا بردن سطح دانش و آگاهی کارکنان ، موجب رشد بهره‌وری و کاهش حوادث ناشی از کار در سال 98 که به سمت صفر میل کرده است.