اقتصادی

زماهان همچنان در صدر

زماهان همچنان در صدر

اشتراک گذاری این مطلب

در هفته آخر بهمن ماه نماد‌ بورسی زماهان از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در کنار نمادهایی همچون ثباغ، کفپارس، دسینا، فنر، بیوتیک، تلیسه، چافست، ساراب، وایران بیشترین بازدهی را در میان نماد‌های دیگر داشتند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی نبض بورس، نماد ثباغ با ۲۲ درصد رشد بالاترین بازدهی را در میان باقی نماد‌ها داشتند، در رتبه دوم نماد‌های کفپارس، دسینا، زماهان با ۱۹ درصد افزایش قرار داشت. فنر و نماد تازه عرضه اولیه شده بیوتیک با ۱۵ درصد رشد در مقام سوم قرار گرفتند. تلیسه و چافست با ۱۴ درصد رشد در رده چهارم و نماد ساراب با ۱۳ درصد و نماد وایران با ۱۲ درصد در رتبه‌های بعدی با بیشترین بازدهی برای سهامداران خود قرار گرفتند.