اطلاعیه خبری

نشست مدیرعامل مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان بامعاونین استانداری بوشهر

نشست مدیرعامل مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان بامعاونین استانداری بوشهر

اشتراک گذاری این مطلب

به گزارش روابط عمومی دکتر شریعتی، دکتر میر و هیأت همراه طی بازدید دو روزه  از واحدهای

 

مرغداری استان بوشهر، جوجه کشی، کشتارگاه طیور ضامن آهو، سایت پرورش میگو وکارخانه خوراک

 

ماهی و میگو، با معاون اقتصادی استاندار و مشاورین ایشان و همچنین مدیرکل دامپزشکی و

 

مدیران نظام دامپزشکی و جهاد استان بوشهر نیز جلسه ای درخصوص توسعه تولید گوشت مرغ در

 

بوشهر، بررسی صادرات گوشت مرغ و همچنین احیاء واحدهای غیرفعال در این منطقه جهت افزایش

 

میزان تولید و بهره وری و انتقال دانش فنی برگزار نمودند.

 

تصاویر مرتبط