پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام

پرداخت سود سهام  از طریق سامانه سجام

به گزارش روابط عمومی : شرکت ماهان جزء 10 شرکت نخست می باشد که سود سهامداران خود را از طریق سامانه سجام پرداخت می نماید.

این اقدام نشان دهنده اعتقاد هیئت مدیره این شرکت به حفظ سلامتی و رفاه حال سهامداران گرامی می باشد لذا سهامداران محترم حقیقی شرکت ماهان با تکمیل اطلاعات خود در سامانه سجام حداکثر تا تاریخ 1399/04/10 دیگر نیازی به مراجعه به بانک را نداشته و سود سهام آنها در تاریخ 1399/04/15 به حسابشان واریز می گردد.

*********

.