جذب و تامین نیروی انسانی
لطفا منتظر بمانید...

نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی های یک سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است.ارائه محصولات و خدمات متمایز و با کیفیت،کاهش هزینه ها، خلاقیت، نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای برخورداری از منابع انسانی کیفی و دانشی است، از این رو استراتژی کسب و کار سازمان های امروزی ضرورتا" بر روی منابع انسانی متمرکز شده است . پرسنل هر سازمان نقشی کلیدی در رشد و توسعه آن در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند. جذب نیروهای مستعد و توانمند و حفظ آنها در سازمان از دغدغه های جدی محسوب شده و این چالش، خود سبب ساز ایجاد فرآیندی مهم جهت شناسایی، تشخیص و انتخاب مناسب نیرو گردیده است. در اين راستا و به منظور جذب و انتخاب افراد شايسته و كارآمد از ميان متقاضيان همکاری با شرکت ماهان، فرآیندی تحت عنوان « فرآیند تامین و بکارگیری متقاضیان کار » تدوین شده است.

فرم پرسشنامه استخدامی
1- مشخصات فردی:
فایل های مجاز : gif,jpg,jpeg,bmp,png,doc,xls,pdf,zip
2- سوابق تحصیلی:
3- سوابق کاری
4- دوره های آموزشی:
میزان آشنایی با زبان های خارجه: