ترکیب سهامداران عمده

 

میزان سهام در تملک اعضای هیات مدیره در تاریخ 1399/09/30

نام عضو هیات مدیره تعداد سهام
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام)957،441،469
شرکت مرغ مادر دیزباد1،130
سازمان اقتصادی کوثر1،130
شرکت مرغک 1،130
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر1،130

 

ترکیب سهامداران در تاریخ 1399/09/30

نام تعداد سهامدرصد سهام به کل
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام)957،441،46984،73
سایر سهامداران (کمتر از 1 درصد)61,082,66615،27
جمع کل400,000,000100

 

مشاهده اعضای هیات مدیران و کمیته های تخصصی

مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیران

 

 

اشتراک گذاری این مطلب