دعوت به همکاری

 

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) در راستای تقویت سرمایه انسانی و دانشی خود و همچنین حمایت  از  جامعه علمی و و نخبگان کشور، از طریق فرمهای زیر اقدام به جذب سرمایه انسانی مورد نیاز خود و جمع آوری ایده ها و حمایت از مقالات جامعه  علمی کشور مینماید.