آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 1401/09/30

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/12/25 در استان تهران به آدرس میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک70 ، کانون توحید برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 

 

ب- دستور جلسه:

  1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیران و بازرس قانونی
  2. تصویب صورت های سال مالی منتهی به 30/09/1401
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  5. تعیین پاداش هیئت مدیران
  6. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیران

 

توضیحات:

سایر مواردي که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضروریست مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولیت یا قیومیت در تاریخ تعیین شده فوق به رویت واحد امور سهام شرکت (ورودی سالن کانون توحید) جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

د- نحوه مشاهده مجمع بصورت آنلاین:

برای مشاهده مجمع کافیست با کلیک بر روی این لینک یا از طریق آدرس http://mahan.roka-co.com وارد جلسه شوید.

                                                                دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام)