آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1401/09/30

موضوع آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 1401/09/30

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/25 در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان سهروردي - خیابان شهید یوسفی - کوچه شهی محمد علی مهماندوست - پلک 26 - طبقه همکف - سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تغییر محل قانونی شرکت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردي که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضروریست مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولیت یا قیومیت در تاریخ تعیین شده فوق به رویت واحد امور سهام شرکت جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

د- نحوه مشاهده مجمع بصورت آنلاین:

برای مشاهده مجمع کافیست با کلیک بر روی این لینک یا از طریق آدرس https://majma.stream1.ir/e-mahan وارد جلسه شوید.

                                                                دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام)