ارزیابی چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت شرکت ماهان

مدیرعامل شرکت ماهان دریافت جایزه تعالی دو ستاره با امتیاز 330 را در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت را به کلیه همکاران تبریک گفته و خواستار تداوم وتسری فرهنگ تعالی در کلیه سطوح شرکت گردید، توضیح اینکه فرآیند ارزیابی چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در بهمن ماه سال جاری در دفتر تهران و دفتر کرمان واحد جوجه کشی کرمان (سایت ویزیت) با حضور ارزیابان محترم تعالی و کلیه معاونین ، مدیران و کارشناسان شرکت برگزار گردیده است.