دعوت به مشارکت و همکاری

 

شرکت مرغ ماهان جهت تکمیل زنجیره تولید خود از کلیه مرغداران گوشتی استان های مازندران، تهران، قزوین، کرمان و هرمزگان جهت مشارکت در تولید گوشت مرغ با این شرکت دعوت به همکاری می نماید.

 

تماس با واحد زنجیره تامین ( دفتر تهران) : 66575232 - 66575235   داخلی 141