فروش خروس فعال

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد تعداد 1000 سر خروس فعال لارنگو خورده  25 هفته راس با میانگین وزن 3.500 تا 3.700  فارم خرم آباد خود را از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده به این لینک مراجعه نموده و فرم مربوطه را تا تاریخ 28آبان ماه تکمیل و از طریق ایمیل (Sale@e-mahan.ir) یا فکس (021-66946168) ارسال و یا با شماره ذیل تماس حاصل نمایند

02166595483

09121598350