فروش مرغ مادر گوشتی (پایان دوره)

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد مرغ پایان دوره فارم 12 ماهان واقع در استان لرستان خود را به تعداد حدود 41000 هزار قطعه (حدود 195 تن) از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده به دبیرخانه شرکت به شماره 02166924041 داخلی 122  یا آدرس سایت شرکت به نشانی www.e-mahan.ir   و یا با شماره 09931554130 ، 02166595483 تماس حاصل نمایند و فرم های مربوطه را تا تاریخ 1402/09/25 تا ساعت 14 ظهر به آدرس ایمیل sale@e-mahan.ir  و یا شماره فکس 02166946168 و یا حضورا به آدرس شرکت ارسال نمایند .