فروش مرغ منجمد

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد مقدار حدود 296 تن مرغ گوشتی منجمد خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند .

مقدار حدود 26 تن مرغ منجمد گوشتی نژاد راس واقع در سردخانه اصفهان به تاریخ تولید خرداد و تیر 1401

مقدار حدود 10 تن مرغ منجمد گوشتی نژاد آرین واقع در سردخانه تهران شباهنگ به تاریخ تولید مرداد 1401

مقدار حدود 106 تن مرغ منجمد گوشتی نژاد راس واقع در خرم آباد به تاریخ تولید دی ماه 1401

مقدار حدود 154 تن مرغ منجمد گوشتی نژاد راس واقع در سردخانه کرمان تولید دی ماه 1401

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده از طریق این لینک فرم را دریافت و بعد از تکمیل به آدرس ایمیل sale@e-mahan.ir ارسال و یا با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.

02166595483

09121598350