فروش مرغ گوشتی

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد مرغ گوشتی فارم شکوه  واقع در استان بوشهر خود را به تعداد حدود 43 هزار قطعه (حدود 107 تن) از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده به دبیرخانه شرکت به شماره 02166924041 داخلی 122  یا آدرس سایت شرکت به نشانی www.e-mahan.ir   و یا با شماره 09121598350 ، 02166595483 تماس حاصل نمایند و فرم های مربوطه را تا تاریخ 1402/08/16 تا ساعت 14 ظهر به آدرس ایمیل sale@e-mahan.ir  و یا شماره فکس 02166946168 و یا حضورا به آدرس شرکت ارسال نمایند .