فروش کود گله مرغ مادر حذفی(پایان دوره)

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد حدود 1500 تن کود مرغ مادر فارم­های 11 و 12 خرم آباد خود واقع در استان لرستان را از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان دعوت می­شود جهت دریافت فرم مزایده به دبیرخانه شرکت به شماره 02166924041 داخلی 122  یا آدرس سایت شرکت به نشانی www.e-mahan.ir   و یا با شماره 09931554130 ، 02166595483 تماس حاصل نمایند و فرم­های مربوطه را تا تاریخ 1402/12/09 تا ساعت 11 ظهر به آدرس ایمیل sale@e-mahan.ir  و یا شماره فکس 02166946168 و یا حضوراً به آدرس شرکت ارسال نمایند .