فروش کود گله مرغ مادر حذفی(پایان دوره)

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد حدود 750 تن کود مرغ مادر فارم 11 خرم آباد خود واقع در استان لرستان را از طریق مزایده به فروش برساند

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده با دبیرخانه شرکت به شماره 02166924041 داخلی 122  یا آدرس سایت شرکت به نشانی

www.e-mahan.ir   و یا با شماره 09121598350 ، 02166595483 تماس حاصل نمایند و فرم های مربوطه را تا تاریخ 1402/07/12 ساعت 12 ظهر به آدرس ایمیل sale@e-mahan.ir  و یا شماره فکس 02166946168 و یا حضورا به آدرس شرکت ارسال نمایند .