مزایده فروش تخم مرغ نطفه دار

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد 540 هزار عدد از تخم مرغ های نطفه دار (صنعتی) خود را از طریق مزایده به فروش برساند . 
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده به سایت شرکت  به آدرس www.e-mahan.ir مراجعه و یا با شماره های تماس ذیل ارتباط برقرار نموده و پیشنهاد خود را  تا تاریخ 22آبان ماه 1401  ارسال نمایند .
بدیهی است شرکت در قبول و رد پیشنهادات اختیار کامل دارد
02166595483
09121598350