مزایده فروش خروس فعال

فروش خروس فعال

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد تعداد 850 سر خروس فعال لارنگو خورده  26 هفته راس فارم خرم آباد خود را از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده به دبیرخانه شرکت مراجعه و یا با شماره ذیل تماس حاصل نمایند و فرم های مربوطه را تا تاریخ 20 دی  ماه  ارسال نمایند .

02166595483

09121598350