موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
الف-زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
      با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-203 مورخ 1399/11/05 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/11/19 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - ميدان توحيد، خيابان پرچم ، تقاطع رودکي شمالي ، پلاک 53 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب–دستور جلسه :  
      تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
      اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
      سایر موارد
توضیحات:
ساير موارد
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
     حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار مجمع با حضور سهامداران عمده و حداکثر 15 نفر برگزار خواهدشد، لذا با تشکر از سهامداران حقيقي، درخواست مي‌گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق پرتال سهامداران شرکت به آدرس : http://e-mahan.ir صفحه امور سهام و پرتال سهام داران بصورت غيرحضوري، سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.